Vals

Vals

Vals är en populär pardans, som dansas till musik i tretakt. På baler och bröllop inleds dansen oftast med en vals, I Sverige blev valsen allmänt förekommande från mitten av 1800-talet.

Vals var ursprungligen en österrikisk folkdans. De finare invånarna i Österrike tog de första valsstegen i början av 1700-talet. De tyckte att valsen var mer äkta än de komplicerade hovdanserna. Valsen blev snabbt populär eftersom man dansade tätt intill varandra – och just därför fördömde påven den nya flugan.

Dansen spreds över Europa under 1800-talet. När den första gången dansades vid det brittiska hovet 1816 skrev London Times i en ledare: ”Så länge denna obscena uppvisning begränsas till prostituerade och äktenskapsbrytare, är den inte värd att nämna. Men nu när den har spritt sig till högre klasser är det vår plikt att varna respektabla föräldrar för denna dödliga smitta.”

Modern (Standard) vals – kom från Tyskland under första hälften av 1800-talet . Ur Bostonvalsen, som är en amerikansk långsam Vals, utvecklades en modernare variant av Vals med utpräglat långsamt tempo i glidande stil med modifierade steg, som fick namnet “English Waltz”.

För tävlingsdansaren börjar utbildningen just med modern vals. Det är den dans vi tränar mest därför att den utgör grunden för en god teknik i de andra danserna. Modern vals dansas från den lägsta till den högsta tävlings klass. Takt: 3/4. Tempo: 27 – 30 takter per minut. Engelsmännen skapade denna dans genom att helt enkelt halvera Wienervalsens snabba tempo samt att utveckla den dansteknik som användes i Slowfox med glidande, långa steg i s.k. ‘öppna chasséer’ (ordet kommer från franskans chasser = att jaga, och är en baletterm.) Det innebär att den ena foten snabbt jagar undan den andra foten. Chassé dansas på synkoperad rytm, det vill säga one-two-and-three.

Dansa vals på Mölndals Dansskola

Mölndals dansskola erbjuder olika kurser i vals, för barn från 7 år och uppåt, ungdom och vuxen. Från nybörjarnivå till avancerad samt tävlingsinriktning. Vi erbjuder brudvals kurser för blivande brudpar och flera kombinations kurser där vals är en av flera danser.

Välkommen till Mölndals Dansskola!

BALTEMA

Vals ingår i Tema Bal-paketet som du också kan välja att boka. I Baltemat ingår Foxtrot, Vals, Cha cha cha och Quick step.

Boka Tema Bal