Tango

Tango är en pardans som utvecklades i Buenos Aires och Montevideos immigrantkvarter mot slutet av 1800-talet. Tangon blev fram emot 1920-talet en modedans som via Paris spreds över resten av Europa,

Den rioplatensiska tangon skapades ursprungligen i fattiga kvarter och hade låg status. Samhällsklasserna blandades främst på bordellerna, och ryktet att tangon uppstått i just denna miljö grundar sig troligen i att det var där som de mer välbärgade historieskrivarna kom i kontakt med dansen. Det var en tid när det fanns många immigranter i Rio de la Plata-området och få kvinnor. Männen blev därför tvungna att under år av träning öva upp sin dansskicklighet sinsemellan innan de hade en chans att få dansa med kvinnor på en milonga, ett tangoställe.

Tangons omfamning, som också kan kallas “abrazo”, “kram” eller “dansfattning”, är avslappnad så att armbågarna pekar i stort sett nedåt. Kontakten mellan partnerna söks högt upp, så att det i stället blir gott om plats mellan fötterna, och i den argentinska tangon försöker man vanligen ha kroppsvikten långt fram, oavsett om man går framåt eller bakåt. En vanlig liknelse är att paret med sina kroppar bildar ett “A”

Precis som  den rioplateniska tangon utvecklats till flera stilar eller ideal, så har tangon tagit sig till Europa i flera vågor och med tiden utvecklat olika varianter. Den största av de icke-argentinska tango-varianterna är den tango som det tävlas i inom den halva av tiodans som kallas standarddans. Idealet inom standard tango är explosivitet, dynamik och snabbhet. Hållningen är viktig, paret sitter ihop i form av ett X (bröst, midja och lår ihop, fötter och huvuden långt från varandra) Tangon dansas i fyrtakt och tempot är 31-33 takter per minut.

Dansa tango på Mölndals Dansskola:

Mölndals dansskola erbjuder olika kurser i Tango, för ungdom och vuxen. Från nybörjar nivå till avancerad och tävling.

Välkommen till Mölndals dansskola!