Varför lära sig dansa?

”Samhället har nog aldrig tidigare haft ett så stort behov av dans som nu, eftersom dansen visar sig kunna fungera som motvikt till den stress som prestationssamhället skapar. Dansen har hittat in i nya rum, på arbetsplatser och skolor, för att kunna användas för att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Kunskapen om hjärnans plasticitet har bidragit till det ökade intresset för dans, inte bara inom flera vårddiscipliner, utan även inom utbildningsväsendet. Den ökade plasticiteten uppvisar både ökad minneskapacitet och nya kontaktytor mellan hjärnans olika nätverk och ger även möjlighet till ökad nyinlärning.

Länkarna mellan det centrala nervsystemet, det autonoma nervsystemet och immunsystemet (det vi kallar psykoneuroimmunologi) samt våra tankar, känslor och inre bilder påverkar varandra. Det är dessa länkar som vetenskapligt kan förklara delar av de helande mekanismerna som ligger bakom den dansande rörelsen. Vi vet också att vårt tänkande och vår föreställningsförmåga är kopplad till yttre rörelser som kan trigga fysiskt mätbara förändringar med hälsosam effekt.”

Eva Bojner Horwitz, läkare inom socialmedicin och dansforskare vid Uppsala universitet

Ur Forskning&Framsteg 5/2013